Vadovo atsakomybė gerinant klientų aptarnavimą

 

VM_klientaiDalyviai išmoks:
  • tinkamai taikyti CRM ideologiją organizacijoje;
  • įvertinti klientų lojalumą ir pasitenkinimą;
  • gerinti sprendimus, susijusius su klientų aptarnavimu;
  • transformuoti organizacijos tikslus į padalinio tikslus;
  • atlikti klientų aptarnavimo standarto monitoringą;
  • konsultuoti ir motyvuoti klientus aptarnaujančius darbuotojus.
Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.