Susirinkimų valdymas


VM_vadovavimasDalyviai išmoks:
  • pasiruošti ir vadovauti įvairių rūšių (tikslų nustatymo, rezultatų aptarimo ir kt.) susirinkimams;
  • pasirinkti procedūras pagal rūšį;
  • paskirstyti dalyvius vaidmenimis;
  • vadovauti susirinkimui ir valdyti kritines situacijas;
  • rinkti susirinkimui informaciją.
Mokymo programos trukmė – 8 akad. val.
*Ši ir kitos programos derinamos prie konkrečių organizacijos poreikių ir veiklos ypatybių.