Studies


Žmogaus studijų centras kartus su Psichologijos akademija parengė ir publikavo organizacijo klimato vertinimo metodikos validavimo studiją.

Daugiau informacijos apie metodiką ir jos charakteristikas rasite šioje nuorodoje: G. Chomentauskas, E. Dereškevičiūtė. A. Balkienė “‘Klausimyno, skirto organizacijų klimatui tirti, sukūrimas ir validizacija”


Žmogaus studijų centras LR Ūkio ministerijos užsakymu atliko taikomąjį mokslinį tyrimą “Nesaikingo alkoholio vartojimo neigiamos įtakos Lietuvos konkurencingumui mažinimo galimybių identifikavimas”. Tyrime atskleidžiamos apsinuodijimo alkoholiu, savižudybių ir kitokio elgesio, kuriuo žmogus sąmoningai kelią pavojų savo sveikatai, tendencijos Lietuvoje.

Nuoroda: Taikomasis mokslinis tyrimas “Nesaikingo alkoholio vartojimo neigiamos įtakos Lietuvos konkurencingumui mažinimo galimybių identifikavimas”