Market research


Focus grupė
Focus grupės tikslas – problemos sprendimas, bendradarbiaujant grupės nariams tarpusavyje ir stengiantis maksimaliai panaudoti kiekvieno dalyvio kūrybinį potencialą.
Focus grupė – tai grupinė diskusija, kurioje dalyvauja tam tikros vartotojų grupės atstovai. Optimalus grupės dalyvių skaičius 8-10 asmenys. Diskusiją veda psichologas profesionalas. Diskusijoje pasitelkiami laisvų asociacijų, “smegenų šturmo”, kiti kūrybiškumą didinantys metodai. Vienam tyrimui atliekamos 2-3 Focus grupės.

Reklamos srityje focus grupės naudojamos:

  • reklaminės strategijos idėjų paieškai ir įvertinimui;
  • reklaminių vaizdinių kūrimui ir įvertinimui;
  • produkto ar firmos pavadinimų kūrimui ir įvertinimui;
  • produkto, firmos vaizdinės ir audio – reklamos kūrimui ir įvertinimui.

Išsamus interviu
Išsamus interviu tikslas – sužinoti respondento nuomonę, nuostatas, vertinimus tam tikro objekto (produkto, paslaugos, reklaminio vaizdinio ir pan.) atžvilgiu.
Išsamus interviu – tai nestruktūruotas (nėra iš anksto pateiktų atsakymo variantų) individualus pokalbis su žmogumi.
Paprastai apklausiama 50-70 tikslinės vartotojų grupės atstovų.

Reklamos srityje išsamus interviu taikomas:

  • išsiaiškinti, kiek vartotojas informuotas apie tam tikrą produktą;
  • nustatyti, kaip vartotojas vertina produktą, kokie jo vartojimo įpročiai, kaip jie susiformavo;
  • įvertinti reklamos poveikio efektyvumą;
  • pateikti idėjų reklaminių vaizdinių ir reklaminės strategijos kūrimui.

Semantinis diferencialas
Semantinio diferencialo tikslas – įvertinti vartotojo nuostatas tiriamo produkto ar paslaugos atžvilgiu.
Semantinis diferencialas – tai apklausos forma, kuri grindžiama su tam tikra sąvoka ar atitinkamu vaizdiniu susijusių reikšmių įvertinimu: nustatoma, kiek ta sąvoka laikoma vertinga, stipria, veiksminga. Semantinio diferencialo metodu respondentai vertina keletą sąvokų (pvz., produkto pavadinimų), todėl galima nustatyti kuri sąvoka yra geriausiai įvertinama, t.y., yra priimtiniausia, turi didžiausią poveikį vartotojui.

Šio tyrimo metodas reklamos srityje naudojamas:

  • įvertinti ir parinkti reklaminius vaizdinius ir reklamą, įpakavimą;
  • įvertinti ir parinkti produkto pavadinimus.