360º leader’s assessment


Mes padėsime pažvelgti į procesus jūsų organizacijoje giliau ir nustatysime prioritetus mokymams


360º vadovo vertinimo metodas suteikia galimybę per keletą minučių įvertinti vadovavimo kompetenciją ir vadovavimo stilių bei numatyti tobulėjimo planą. 360º metodas matuoja veiksnius, lemiančius sėkmingą vadovo darbą.

Vertinamasis matys, kaip jo vadovavimo kompetenciją ir vadovavimo stilių vertina tiesioginis vadovas, kolegos bei pavaldiniai. Jis galės palyginti savo ir bendradarbių vertinimus, išsiaiškinti kaip skiriasi jo ir kitų lūkesčiai, numatyti ugdymo kryptis.

360 la

Vadovavimo kompetencijos

 • Planavimas
 • Organizavimas
 • Kontrolė
 • Komunikacija
 • Verslo kompetencija
 • Emocinė kompetencija “Aš”
 • Emocinė kompetencija “Kiti”
Vadovavimo stiliai

 • Vizionierius
 • Bendraujantis, palaikantis
 • Autokratinis
 • Bendradarbiaujantis
 • Raginantis
 • Ugdantis
 • Nusišalinęs
360o vadovo vertinimo tikslas – padėti viduriniosios grandies ir funkciniams vadovams nusistatyti savo stipriąsias ir tobulintinas kompetencijas bei vadovavimo stilius, pagrįstai parengti savo ugdymo planą ir pasiruošti metiniam pokalbiui su vadovu.

Tyrimas atliekamas internetu. Rezultatai pateikiami iš karto, visiems tyrimo dalyviams užpildžius klausimyną.

Pigu, greita, patogu!
Norėdami gauti daugiau informacijos arba užsisakyti tyrimą, spauskite čia
Norėdami pasižiūrėti tyrimo rezultatų fragmentą, spauskite čia