Streso fiziologija, psichologija ir įveikos metodai


“Žmogaus studijų centras” ekspertų patirtis šioje srityje:

2011 m. įgyvendinant VšĮ Centro poliklinikos darbuotojų kompetencijos tobulinimo projektą, buvo apmokyti 823 poliklinikos vadovai ir darbuotojai (gydytojai, slaugytojai, administracijos darbuotojai). Mokymai vesti streso fiziologijos ir psichologijos, streso įveikos metodų, auditorijos valdymo, poveikio psichologijos, įstaigos vadovo emocinės kompetencijos, socialinės sąveikos psichologijos gydymo įstaigose ir kt. temomis.

2010-2011 m. vykdyti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos darbuotojų profesiniai mokymai, kuriuose apmokyta ~80 klinikos vadovų (lyderystės ir efektyvaus vadovavimo medicinos įstaigai, vadovo emocinio intelekto ir jo ryšio su stresu, streso fiziologijos ir psichologijos, streso įveikos metodų ir kt. temomis).

2010 m. organizuoti VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų (~380 gydytojų, slaugytojų, administracijos darbuotojų) mokymai streso fiziologijos ir psichologijos, streso įveikos metodų, poveikio psichologijos, lyderystės ir motyvavimo psichologijos, vidinės komunikacijos ir kt. temomis.

2010 m. VšĮ Joniškio ligoninėje organizuoti skubiosios medicinos pagalbos vaikams ir suaugusiems mokymai, taip pat mokymai slaugytojams ir kitiems specialistams, dirbantiems reabilitacijos srityje.

2010 m. VšĮ Druskininkų ligoninėje organizuoti mokymai, suteikiantys bei tobulinantys profesinę darbuotojų kvalifikaciją. Apmokyti 259 gydytojai ir slaugytojai. Mokymų temos: vizijos kūrimas, strateginė lyderystė, efektyvus vadovavimas, darbuotojų motyvacija, komandinis darbas, vidinė komunikacija, pokyčių valdymas, organizacinės kultūros keitimo modelis ir kt.

2010 m. VšĮ Radviliškio ligoninėje buvo organizuoti mokymai efektyvaus vadovavimo, pokyčių valdymo, sprendimų priėmimo, laiko valdymo, darbo komandoje, bendravimo ir bendradarbiavimo, emocinio intelekto ir kt. temomis.

2007 m. apmokyta 19 AB „Ortopedijos technika“ vadovų veiklos organizavimo ir laiko valdymo temomis.

Mokymų tikslas:
Suteikti žinių apie streso fiziologijos, psichologijos principus bei streso įveikos metodus ir ugdyti gebėjimą praktiškai išbandyti bei profesinėje veikloje taikyti įvairius streso valdymo metodus.

Kam skirtas šis seminaras:
Visų profesinių kvalifikacijų gydytojams ir slaugytojams.

Dalyviai:

  • Supras, kas yra stresas, kaip jis kyla, kokios yra streso rūšys.
  • Supras, koks yra streso poveikis asmens fizinei ir psichinei sveikatai, veiklos efektyvumui.
  • Mokės atpažinti skirtingus streso simptomus ir streso lygį.
  • Gebės praktiškai taikyti skirtingus streso valdymo metodus.

Pagrindinės temos:

1. Streso prigimtis ir pasekmės.
Streso fenomenas, priežastys ir fiziologija.
Streso poveikis fizinei ir psichinei sveikatai, veiklos efektyvumui.
Trumpalaikis stresas ir jo poveikis.
Ilgalaikis stresas ir jo poveikis.
Streso lygiai: nuo nuovargio iki „sudegimo sindromo“.
Pozityvi ir negatyvi streso pusė.
Streso lygio įsivertinimo testas.

2. Streso valdymas.
Elgesys būdingas A, B, D asmenybės tipui ir ryšys su širdies, kraujagyslių ligomis. M.Friedman, R.Rosenman, J. Denollet, L.Sher tyrimai.
Mąstymo poveikis emocijoms. Mąstymo korekcija. Kliniškai patikrinti gydymo modeliai (REBT modelis, A.Beck, A.Ellis, D.Burns, W. Dryden, M. Neenan, D. David tyrimai).
Iracionalios mintys, mąstymo klaidos ir jų kontrolė.
Ydingos nuostatos ir jų korekcija.
Stresinių situacijų analizė ir sprendimas.
Tipiškos streso situacijos ir tipiškos reakcijos į jas.
Alternatyvių sprendimų (elgesio būdų) paieška.
Progresinė raumenų relaksacija (pgl. E.Jacobson), naudojama streso pasekmėms mažinti.
Klinikinė meditacija. Teoriniai ir praktiniai aspektai.

Programa yra suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija. Išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Mokymo metodai:
Įtraukianti paskaita, demonstravimas, situacijų analizė, grupės diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys.

Kaina: 695 Lt asmeniui. Į kainą įskaičiuota dalomoji medžiaga, kavos pertraukėlės, pietūs. 

Mokymų trukmė: 2014 m. gegužės 6-7 d. 8.30 – 18.20 val.

Lektorius: Justinas Burokas, psichologijos magistras (Vilniaus Universitetas), psichoterapeutas, Žmogaus studijų centro konsultantas – ekspertas, Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos narys, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos narys. Veda streso valdymo grupes, teikia individualias konsultacijas Specializacijos sritys: organizacijų ir grupių psichologija, efektyviai veikiančios komandos formavimas, tarpasmeninė komunikacija, emocinis intelektas, stresas ir jo valdymas, organizacijų tyrimai ir individualūs asmenų įvertinimai.arys.


REGISTRACIJA