Projektų vadyba


VM_vadovavimasDalyviai išmoks:

  • taikyti sudėtinius projektų vadybos elementus;
  • sudaryti projekto vykdytojų komandą;
  • suformuluoti projekto tikslus ir planuoti eigą;
  • planuoti, naudojantis veiklos ir loginėmis struktūromis (logframe ir WBS);
  • stebėti, kontroliuoti ir vertinti projekto eigą;
  • rengti projekto ataskaitas.

Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.

*Ši ir kitos programos derinamos prie konkrečių organizacijos poreikių ir veiklos ypatybių.