Planavimo ir vertinimo pokalbis


VM_hrmDalyviai išmoks:
  • planuoti planavimo pokalbį ir jam vadovauti;
  • iškelti vertinimo pokalbio tikslus;
  • palaikyti gerus santykius su darbuotoju;
  • atpažinti dažniausiai pasitaikančias klaidas ir jų išvengti;
  • teikti konstruktyvius atsiliepimus;
  • surengti vertinimo pokalbį.
Seminaro trukmė – 16 akad. val.