Organizacijos strategijos formulavimas ir įgyvendinimas


VM_vadovavimas Dalyviai išmoks:
  • suprasti verslui įtaką darančius veiksnius;
  • atlikti SWOT analizę;
  • suformuluoti organizacijos  strategiją ir ideologiją;
  • įgyvendinti strategiją naudodamiesi suderintų rodiklių lentelėmis.
Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.

*Ši ir kitos programos derinamos prie konkrečių organizacijos poreikių ir veiklos ypatybių.