Organizacijos kompetencijos modelio kūrimas


VM_hrmJūsų organizacijoje:
  • išnagrinėsime pareigybių aprašus;
  • suskirstysime pareigybes į „šeimas“;
  • išanalizuosime organizacijos prioritetus ir vertybes;
  • aptarsime strateginius tikslus;
  • kartu su vadovais apibrėšime kompetenciją, būtiną tikslams pasiekti;
  • susitiksime su „pareigybių šeimų“ atstovais ir apibrėšime jų kompetenciją;
  • nustatysime kiekvienai pareigybei būtinos kompetencijos lygius;
  • sudarysime jūsų organizacijos kompetencijos modelį;
  • rezultatus pateiksime raštu.
Projekto trukmė – 40 – 60 dienų