Organizacijos diagnostika


VM_vadovavimasJūsų organizacijoje:
  • nustatysime organizacijos privalumus ir tobulintinas sritis;
  • nustatysime įvaizdžio, tikslų aiškumo, lankstumo lygmenis;
  • nustatysime veiklos efektyvumo, vadovavimo, santykių lygmenis;
  • nustatysime darbuotojų lojalumą ir motyvaciją;
  • pateiksime išvadas raštu ir supažindinsime su jomis darbuotojus;
  • teiksime rekomendacijas, ką ir kaip vertėtų keisti organizacijoje.
Trukmė – 40 – 60 dienų.