Konfliktų sprendimas

 

VM_klientaiDalyviai išmoks:
  • praktiškai taikyti konfliktų sprendimo modelį;
  • nustatyti konflikto priežastis;
  • pasirinkti tinkamą konflikto sprendimo stilių;
  • suvaldyti savo ir kitų emocijas;
  • tarpininkauti sprendžiant konfliktines situacijas;
  • atsakyti į nepagrįstas klientų pretenzijas;
  • atsakyti į tipines klientų pretenzijas;
  • tinkamai elgtis suklydę.
Mokymo programos trukmė – 8 akad. val.