Komandos sudarymas ir vadovavimas komandos darbui


VM_vadovavimasDalyviai išmoks:
  • taikyti efektyvios komandos modelį;
  • darniai veikiančios komandos būrimo būdų;
  • nustatyti komandos narių vaidmenis ir tinkamai paskirstyti funkcijas;
  • praktiškai taikyti efektyvios komunikacijos komandoje principus;
  • tinkamai naudotis savo funkcijomis formuojant komandoje santykius;
  • taikyti pažangius metodus generuojant naujas idėjas ir priimant sprendimus.
Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.

*Ši ir kitos programos derinamos prie konkrečių organizacijos poreikių ir veiklos ypatybių.