Komandos formavimas


VM_hrmDalyviai:
  • sužinos, kokie veiksniai formuoja darniai funkcionuojančią komandą;
  • palygins organizacijos, komandos ir asmeninius tikslus;
  • sužinos, koks jų vaidmuo komandoje ir kaip tinkamai jį panaudoti;
  • sužinos galutinių ir tarpinių organizacijos tikslų siekimo būdų;
  • išmoks efektyviai bendrauti komandoje;
  • išmoks konstruktyviai dalyvauti generuojant naujas idėjas;
  • pamatys save, kaip komandos narį, iš šalies;
  • turės laiko neformaliai pabendrauti su komandos nariais;
  • pamatys jų komandą ardančius veiksnius;
  • puikiai praleis laiką 
Užsiėmimo trukmė – 8 – 40 akad. val.