Klientų pasitenkinimo monitoringas

 

Jūsų organizacijoje:
  • Sudarę fokus grupę, stebėdami ir apklausdami klientus, nustatysime jų pasitenkinimo / nepasitenkinimo priežastis.
  • Sukursime klientų pasitenkinimo monitoringo metodiką.
  • Ataskaitas pateiksime raštu.
Trukmė: 30 – 60 dienų.