Klientų aptarnavimas

 

VM_klientai Dalyviai išmoks:
  • būtinų tinkamo klientų aptarnavimo dėsningumų;
  • formuoti teigiamus santykius su klientu;
  • atpažinti savo neigiamų emocijų priežastis ir valdyti emocijas;
  • tinkamo bendravimo su klientais dėsningumų;
  • tinkamai sutikti klientą;
  • aiškintis kliento poreikius;
  • siūlyti sprendimus, atitinkančius kliento poreikius;
  • tinkamai elgtis situacijose, kai negalima pateikti prašomos informacijos;
  • tinkamai elgtis su skirtingų tipų klientais;
  • efektyviai elgtis kaltinimo ir kitose sudėtingose situacijose.
Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.