Klientų aptarnavimas telefonu

 

VM_klientaiDalyviai išmoks:
  • būtinų tinkamo klientų aptarnavimo dėsningumų;
  • formuoti teigiamus santykius su klientu;
  • atpažinti savo neigiamų emocijų priežastis ir valdyti emocijas;
  • kurti teigiamą įspūdį telefonu;
  • tinkamai atsiliepti ir prisistatyti telefonu;
  • efektyviai išsiaiškinti kliento poreikius;
  • tiksliai pateikti klientą dominančią informaciją;
  • elgtis sudėtingose bendravimo situacijose;
  • nustatyti klientų tipus ir tinkamai su jais bendrauti.
Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.