Kalbos kultūra

 

VM_klientaiDalyviai išmoks:
  • praktiškai taikyti pagrindines kalbos kultūros taisykles;
  • taisyklingai kirčiuoti;
  • atpažinti žodyno klaidas ir jų vengti.
Mokymo programos trukmė – 16 – 32 akad. val.