EQM


Mūsų prioritetas – teikiamų paslaugų kokybė!


Žmogaus studijų centrui yra suteiktas Europos Kokybės Įvertinimas (European Quality Mark)


EQM pažymėjimo Nr. LT/01-12.
EQM yra tarptautinis kokybės valdymo sistemos įdiegimą patvirtinantis dokumentas.

Jis patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:

  • Mokymo paslaugų administravimas – patvirtina, kad institucijos organizacinė struktūra, mokymo administravimo procesai ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo medžiaga ir kt.) bei mokymo planavimo procesai užtikrina mokymo paslaugų kokybę;
  • Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas – patvirtina mokymosi aplinkos, konsultantų (dėstytojų) profesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų, turinio ir metodų, atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) poreikiams bei tikslams;
  • Mokymosi pasiekimų įvertinimas – patvirtina, kad yra įdiegtos mokymosi pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.
  • Kokybės valdymas – patvirtina, kad institucijoje yra įdiegtas tinkamos kokybės proceso valdymo procedūros.