Efektyvaus vadovavimo pagrindai ir situacinis vadovavimas


VM_vadovavimasDalyviai išmoks:
  • praktiškai taikyti šiuolaikinio vadovavimo principus;
  • efektyviai atlikti vadovo funkcijas;
  • planuoti veiklą;
  • deleguoti užduotis;
  • kontroliuoti, kaip užduotys atliekamos;
  • pagal darbuotojų brandą pasirinkti geriausią vadovavimo būdą .
Mokymo programos trukmė – 16 akad. val.

*Ši ir kitos programos derinamos prie konkrečių organizacijos poreikių ir veiklos ypatybių