Darbuotojų motyvavimas ir skirtingi karjeros keliai


VM_hrmDalyviai išmoks:
  • išsiaiškinti karjeros motyvaciją ir poreikius;
  • atpažinti skirtingus karjeros motyvus;
  • naudotis darbuotojų motyvavimo programomis;
  • sukurti pozityvią darbo vietą;
  • sukurti skatinimo ir nuobaudų sistemas;
  • motyvuoti darbuotojus pokyčių laikotarpiu;
  • tinkamai atleisti darbuotojus.
Mokymo programos trukmė: 16 akad. val.