Darbuotojų informavimas apie atleidimą


VM_hrmDalyviai išmoks:
  • psichologiškai tinkamai informuoti darbuotojus apie atleidimą;
  • planuoti atleidimo pokalbį;
  • numatyti galimas darbuotojo reakcijas ir joms pasiruošti;
  • suvaldyti savo ir darbuotojo emocijas;
  • užtikrinti organizacijos turto ir informacijos saugumą;
  • atsakyti į tipiškus darbuotojų klausimus ir pareiškimus.
Mokymo programos trukmė – 8 akad. val.