Valstybės tarnautojų atranka įstaigoje. Pokalbio klausimų ir praktinių užduočių parengimas

 

“Žmogaus studijų centras” ekspertų patirtis šioje srityje:

2012 m. parengė Valstybės tarnautojų testavimo sistemą, kuri apima bendrųjų mąstymo gebėjimų, bendrųjų kompetencijų testo užduotis, vadovavimo gebėjimus vertinančias užduotis ir jų vertinimo tvarką.

2013 m. parengė metodinę priemonę „Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms“ (aut. dr. Edita Dereškevičiūtė, dr. Gintaras Chomentauskas).

2013 m. kovo – birželio mėn. apmokė apie 1000 valstybės ir savivaldybių įstaigų atstovų pagal naują Valstybės tarnautojų atrankos metodiką, kuri taikoma vykdant konkursą įstaigoje.

Mokymų tikslas:
Lavinti praktinius klausimų ir praktinių užduočių, taikomų valstybės tarnautojų atrankoje, sudarymo įgūdžius, siekiant didinti valstybės tarnautojų atrankos įstaigoje kokybę ir efektyvumą.

Dalyviai:
gebės nustatyti pretendentų vertinimo kriterijus (kompetencijas);
žinos klausimų ir praktinių užduočių, taikomų valstybės tarnautojų atrankoje tipus ir jų parengimo principus;
gebės parengti pokalbio klausimus bei praktines užduotis;
gebės įvertinti pretendentų atsakymus į klausimus ir praktinių užduočių įvykdymą.

Kam skirtas šis seminaras:
Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems atrankos komisijose.

Pagrindinės temos:

1. Klausimų ir praktinių užduočių taikymo valstybės tarnautojų atrankoje (egzamine žodžiu) paskirtis.
2. Vertinimo kriterijų įtaka klausimų ir praktinių užduočių parengimui. Vertinimo kriterijų nustatymas.
3. Klausimų parengimas ir atsakymų į klausimus vertinimas.

Klausimų tipai ir jų formulavimo principai, pavyzdžiai.
Klausimų pretendentams į skirtingas pareigybes parengimas.
Pretendentų atsakymų į klausimus vertinimas.
4. Praktinių užduočių parengimas ir atlikimo vertinimas.
Praktinių užduočių tipai ir jų parengimo principai, pavyzdžiai.
Praktinių užduočių parengimas.
Pretendentų praktinių užduočių įvykdymo vertinimas.
5. Dažnos atrankos klaidos bei būdai jų išvengti.

Programa registruota Valstybės tarnybos departamente (Nr. 1-22/07/2013).

Mokymo metodai:
Įtraukianti paskaita, demonstravimas, situacijų analizė, grupės diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys.

Kaina:
315 Lt (Į kainą įskaičiuota: mokymai, išsami metodinė medžiaga, kavos pertraukėlės, baigimo pažymėjimai.)
* Jei iš įstaigos dalyvauja 2 ir daugiau asmenų, kaina – 285 Lt

Mokymų trukmė: 9:00 – 16:30 val.

Lektoriai:
Dr. Edita Dereškevičiūtė „Žmogaus studijų centras“, Mokymo padalinio direktorė; „Psichologijos akademija“, Organizacinės psichologijos krypties vadovė. Turi 19 metų mokymo ir organizacijų konsultavimo patirties. Specializacija – personalo valdymo sistemų, kompetencijos modelių, klientų aptarnavimo kokybės sistemų kūrimas ir diegimas, darbuotojų kompetencijos įvertinimas, mokymai (temos – vadovavimas ir lyderystė, strateginis planavimas, veiklos valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, pokyčių valdymas ir kt.).


REGISTRACIJA