Atleidimo pokalbis


Žmogaus neišmokysi, tačiau gali padėti atrasti dalykus pačiam


VM_hrmSeminaras vadovams ATLEIDIMO POKALBIS

Įvadas
Besikeičianti ekonomika skatina sparčiai keistis ir organizacijas. Dažnėjantys organizacijų reorganizavimo atvejai sukuria būtinybę pergrupuoti ir sumažinti žmonių išteklius, kad organizacija galėtų sėkmingai įveikti permainų laikotarpį ir užtikrintų efektyvumą.

Kartais apie atleidimą tenka informuoti tik nedidelę darbuotojų grupelę, o kartais reikia stabdyti vieno ar net kelių padalinių veiklą. Ši situacija gali būti skausminga tiek išeinantiems darbuotojams, tiek pačiai organizacijai ir vadovui. Neparengta reorganizacija ir darbuotojų atleidimai daro neigiamą įtaką organizacijos pelningumui, įvaizdžiui ir pasilikusių dirbti darbuotojų moralei, nes:
Individualus produktyvus darbo laikas nuo 8 val. per dieną krenta iki 3,6 val. (US department of Labor);
Prarandami vertingiausi darbuotojai: ¼ geriausių darbuotojų išeina iš darbo per 90 dienų po to, kai paskelbiama apie svarbius pasikeitimus organizacijoje;
Vieno darbuotojo neparuoštas atleidimas paprastai kainuoja jo vienerių metų atlyginimą (Info HRM Benching Report);
Darbuotojai, su kuriais buvo netinkamai atsisveikinta, neigiamai atliepia apie organizaciją.

Kita vertus, atsisveikinimas su atleidžiamais darbuotojais gali būti sklandus, kai yra įvykdomas jautriai ir profesionaliai. Žmogaus studijų centro mokymai „Atleidimo pokalbis“ skirti rizikai, susijusiai su darbuotojų atleidimu, sumažinti.

Mokymo tikslai
Mes padėsime vadovams profesionaliai suplanuoti ir įgyvendinti darbuotojo ir darbdavio išsiskyrimą, išreiškiantį pagarbą išeinantiems darbuotojams ir tiems, kurie lieka organizacijoje. Kai šis procesas yra tinkamai vykdomas ir kiekvieno dėmesys nukreiptas į konkrečius žingsnius ateityje, žala organizacijos kasdieninei veiklai ir ateities rezultatams yra mažesnė. Mokymų pagrindinis tikslas – sumažinti neigiamas atleidimų pasekmes organizacijai ir darbuotojams.

Mokymai padės vadovui:
profesionaliai įvykdyti teisinę ir etinę prievolę;
pravesti trumpus, jautrius ir konstruktyvius susitikimus su atleidžiamais darbuotojais;
išlaikyti organizacijos įvaizdį;
sumažinti neigiamas pasekmes verslui;
užtikrinti pasiliekančių darbuotojų moralę, lojalumą ir efektyvią veiklą.

Mokymai padės darbuotojams:
išgirsti ir suprasti pasakytą informaciją;
suvaldyti emocijas;
išlaikyti savigarbą;
nukreipti dėmesį į ateitį ir suvokti, ką vertėtų daryti artimiausiu laiku.

Mokymo programa
Mokymai organizuojami taip, kad dalyviai galėtų įgyti ne tik žinių, bet ir praktinės patirties, t.y. mokymuose pateikiame išsamią informaciją ir dalomąją medžiagą, taip pat darome informavimo apie atleidimą pratybas su grįžtamuoju ryšiu.

8 akademinių valandų mokymo programą sudaro šios temos:

  • Kaip sumažinti vadovo įtampą?
  • Kaip paruošti informavimo apie atleidimą scenarijų?
  • Kaip sumažinti atleidžiamų darbuotojų stresą?
  • Ką sakyti ir ko nesakyti pokalbyje dėl atleidimo?
  • Kaip atsakyti į keblius atleidžiamų darbuotojų klausimus?
  • Kaip valdyti atleidžiamų darbuotojų reakcijas: šoką, pyktį, liūdesį? Kaip rekomenduoti karjeros konsultavimo
  • paslaugas ar kitą būtiną pagalbą išeinantiems?
  • Kaip išvengti teismų?
  • Kaip išsaugoti organizacijos įvaizdį?
  • Kaip užsitikrinti pasiliekančių darbuotojų paramą ir darbingą energiją veikloje?

Konsultavome ir mokėme daugelį vadovų, atsidūrusių jūsų padėtyje, esame pasirengę būti naudingi ir Jums: mūsų ekspertai ir jūsų poreikiams pritaikyta programa padės įveikti šį nelengvą laikotarpį!

Telefonas pasiteiravimui: 85 2626763
El. paštas: office@humanstudy.lt